Bieffekt av Keppra beslag medicinering

Keppra (levetiracetam) är ett receptbelagt läkemedel avsett för behandling av epilepsi och andra krampsjukdomar. Det är FDA-godkänt för användning med barn och vuxna.

Dosering


Levetiracetam finns i 250 mg, 500 mg och 750 mg tabletter. En ökning av dosen av levetiracetam ökar risken för utveckling av biverkningar.

Biverkningar


Vanliga biverkningar av levetiracetam är huvudvärk, sömnighet, yrsel, trötthet, depression, ökad ångest, yrsel och minnesförlust.

Överväganden


En lägre dos bör övervägas för personer som har nedsatt njur funktion, eftersom detta läkemedel utsöndras huvudsakligen via njurarna. Med levetiracetam kan öka risken för självmordstankar och beteende hos deprimerade individer, så nära övervakning av symtom och beteende är nödvändigt för individer med en co-morbid humör sjukdom.

Varning


Rekommenderas inte användning av levetiracetam under graviditet, eftersom det kan leda till utveckling av fosterskador.

Överdosering


Symtom på överdosering är dåsighet, agitation, aggression, dålig kognitiv funktion, andningsdepression och koma.


Articles Liés