Sinus Fungal Ball Infektion

Svamp bollar i bihålorna orsakas av en överväxt av svamp, ofta från familjen Aspergillus, en vanlig brödform. Personer med sinus svampbollar kanske tror att de har kroniska bakteriella bihåleinflammation, eller de kanske bara upptäcker de en svamp bollen efter en datortomografi. Behandlingen är oftast kirurgiskt avlägsnande av svamp bollen.

Om Fungus


Svampar är närvarande överallt inklusive i damm, på bröd, i jord. Svampar är en klassificering för en stor mängd olika organismer, allt från svamp till mögel. De rör sig inte, men de bildar sporer att göra nya organismer. Sporer är mycket små, och människor kan inhalera dem. En normal människa immunförsvar kommer ta död på dessa invaderande sporer; Men om immunförsvaret inte fungerar, kan en svampkoloni bildas.

Aspergillos är samlingsnamnet för en rad olika infektioner orsakade av svampen familjen Aspergillus, enligt uppgifter från National Institutes for Health. Sinus svamp bollar är en av dessa infektioner, eftersom de oftast orsakade av Aspergillus. Aspergillus finns på döda löv, kompost pålar och mögligt bröd.

Symptom


Sinus svamp bollar är ofta misstas för kronisk bihåleinflammation, en irritation i bihålorna, enligt uppgifter från det amerikanska Rhinologic Society, ett samhälle som arbetar för vetenskap och etik i studien i näsa och bihålor.

Symptomen på en sinus svamp bollen kan härma de av bakteriella bihåleinflammation och omfattar sinus tryck, huvudvärk och ansiktssmärta, enligt en artikel från Pravin Amin, MD, i Bombay Hospital Journal. Vissa personer kan också klaga av en foul lukt eller illaluktande andedräkt.

Diagnos


Eftersom symtomen på en sinus svamp boll härma de av bakteriella bihåleinflammation, kan läkare ordinera initialt antibiotikabehandling för en patient. Men om besvär kvarstår, kan en läkare beställa en röntgen eller datortomografi i bihålorna, som kommer att visa den svampinfektion, enligt Dr Amins artikel. Bihålor bör vara tydliga på en röntgen eller datortomografi för att de är fulla av luft. Dock kommer bihålor med en svampboll visas ogenomskinliga, vilket indikerar förekomst av något som inte normalt i bihålorna.

Behandling


Kirurgi är behandlingen för en sinus svamp boll, enligt uppgifter från det amerikanska Rhinologic Society. Operationen är minimalt invasiv och är oftast mycket framgångsrikt.

Förebyggande


Det är nästan omöjligt att undvika exponering för svampar, enligt information från NIH. Svampar finns överallt i vår miljö. Men människor med försvagat immunsystem är mer mottagliga för svamp invasion, så att folk som använder immunsuppressiva eller immunsjukdomar som aids bör vara noga med att undvika omfattande exponering för svampar.

Överväganden


Svamp bollar i bihålorna måste diagnostiseras med röntgen eller datortomografi och oftast måste avlägsnas kirurgiskt. Om man misstänker en, vänligen kontakta läkare.


Articles Liés