Hur man använder en Hudson Incentive Spirometer

Incentive spirometrar är apparater som används inom sjukvården för att bedöma andningsbesvär. Incentive spirometrar mäter patienternas luftflöde eller lungkapacitet i volym i en kontrollerad övning. Hudson RCI incitamentsspirometrar använder ett flöde slang kopplad till en volymmätnings kapsel som patienten kan andas in. Medan enheten ser enkel att använda, är absolut nödvändigt att uppnå korrekta avläsningar korrekt incitament spirometer används. Dessa värden är en del av framtida planer behandling och andra medicinska tillvägagångssätt.

Instruktioner


•  Sätt i den breda öppna änden av slangen i stammen på framsidan av Hudson RCI incitament spirometer.

•  Skjut pekaren till målet volymnivå. Detta är den önskade volymen av luft som patienten ska kunna inhalera.

•  Håll eller stå Hudson RCI incitament spirometer s kapsel i upprätt position.

•  Andas ut försiktigt. Linda läpparna ordentligt runt Hudson RCI incitament spirometer språkrör, så luften inte fly. Andas in långsamt tills lungorna är helt fyllda. Håll andan enligt dina skriven räkna och andas normalt.

•  Kontrollera mätaren för att se om dina lungor har inhalerat fast belopp. Om mätaren visar noll, då du har inhalerat önskad mängd. Annars subtrahera den slutliga avläsningen från den ursprungliga uppsättningen volymen för att mäta hur mycket du kunde andas.


Articles Liés