Nurofen Plus biverkningar

Nurofen Plus är ett smärtstillande består av narkotiska smärtstillande kodein och smärtstillande ibuprofen. I vissa länder är Nurofen Plus sålt över disk, men det anses vara ett kontrollerat ämne som kräver ett recept från läkare i USA. Det finns några möjliga biverkningar förknippade med att ta kodein och ibuprofen.

Addiction och Överdosering


Nurofen Plus kodein ingrediens kan vara potentiellt vanebildande, enligt MedlinePlus. Dödlig överdos är också möjlig.

Allergisk reaktion


Vissa människor är allergiska mot en eller båda primära Nurofen Plus ingredienser och kan ha möjligen dödliga reaktioner. Associerade symtom är klåda, nässelfeber och andningssvårigheter, enligt MedlinePlus.

Andra allvarliga symptom


Biverkningar som kräver omedelbar medicinsk hjälp inkluderar oregelbundna hjärtslag, kramper, synförändringar och problem att svälja.

Gastrointestinal Problem


Gastrointestinala symtom möjligt när du tar Nurofen Plus inkluderar förstoppning, diarré, magont, illamående och kräkningar.

Andra biverkningar


Humörsvängningar, huvudvärk, yrsel, dåsighet, och svårt att kissa finns ytterligare möjliga biverkningar, enligt MedlinePlus.


Articles Liés