Om Kognitiva symtom på Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom (PD) är en sjukdom som främst involverar rörelse. Enligt Parkinsons sjukdom Foundation (PDF), hjärncellerna som gör den kemiska dopamin inte fungerar tillfredsställande och mängden dopamin de producerar minskar. Bristen på dopamin påverkar en förmåga att röra sig på ett normalt sätt. De flesta människor är medvetna om att patienter med Parkinsons sjukdom ofta gör okontrollerade rörelser, men andra symtom som kan drabba också. Kognitiva symtom som påverkar organisationsförmåga och grundläggande tankeprocesser kan också vara resultatet av PD.

Grader av Kognitiv försämring


PDF rapporterar att de flesta PD patienter upplever vissa kognitiva symtom. Två termer som förknippas med kognitiva svårigheter på grund av PD är "mild kognitiv svikt" och, för mer allvarliga problem, "demens."

Executive dysfunktion


Executive dysfunktion hänvisar till problem vissa PD patienter har med problemlösning, multi-tasking och planering. Människor som upplever denna typ av kognitiv svikt kan känna sig överväldigad vid tanken på att slutföra ett projekt eller att uppträda på en uppgift.

Problem med minne


Minnesförlust kan uppträda som ett resultat av PD, både i termer av att påminna om information och att finna de korrekta ord för poster och koncept. Användningen av minnes ledtrådar och repetition kan hjälpa patienter hantera detta frustrerande symptom.

Visuell dysfunktion


Vissa PD patienter har problem med sina visuella och rumsliga relationer. Detta symptom kan bli farlig i vissa situationer. Till exempel kan en drabbad person som gör ett misstag i beräkningen av placeringen av trappan, vilket leder till en nedgång.

Behandling


Behandling för kognitiva symtom vid PS inte nödvändigt göra dessa symtom försvinner, men det kan hjälpa människor att leva så normalt som möjligt. Arbetsterapeuter lär ofta patienter nya sätt att gå om vardagliga aktiviteter.


Articles Liés