Walking Lunginflammation hos barn

Walking lunginflammation är en infektion i lungorna som orsakas av mykoplasma, en mikroskopisk organism. Det är den vanligaste orsaken till lunginflammation hos barn i skolåldern. Eftersom infektionen har milda till måttliga symtom, barn är normalt ambulatorisk under sjukdom.

Symptom


Symtom på promenader lunginflammation hos barn är vanligen lätta till måttliga och är feber, slöhet, huvudvärk, frossa, hosta och halsont. De flesta symptomen är milda nog att barn inte ens inser att de har sjukdomen.

Behandling


Behandlingen rekommenderas om barnet inte visar tydlig förbättring efter tre veckor. Antibiotika används för att bekämpa infektionen. Om symtomen är allvarliga, kan barnet läggas in på sjukhus och ges antibiotika via dropp.

Återhämtning


En fullständig återhämtning väntas under fyra till sex veckor för ett barn som har fått behandling med antibiotika. Den mykoplasma organismen kommer att dödas och infektionen över i en till två veckor, även om hosta kan kvarstå i flera veckor.

Stödjande vård


Om ditt barn har kontrakt promenader lunginflammation, köra en luftfuktare i sitt rum, ha henne dricka mycket vätska och behandla feber med over-the-counter läkemedel såsom ibuprofen eller paracetamol.

Förebyggande / Lösning


Förebyggande åtgärder är nyckeln till att bekämpa promenader lunginflammation hos barn. Lär ditt barn ordentlig handtvätt tekniker och se till att han är aktuell på alla sina vacciner och får en influensa skott varje år.


Articles Liés