Typer av smärtstillande läkemedel

Många typer av smärtstillande läkemedel som finns på marknaden. Den typ av läkemedel som behövs kommer att bero på svårighetsgraden och orsaken till smärtan. Smärtstillande medel varierar från över disk till receptbelagda narkotika.

Over The Counter


Paracetamol och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) är tillgängliga över disk utan recept. NSAID inkluderar acetylsalicylsyra, naproxen och ibuprofen produkter.

COX-2-hämmare


COX-2-hämmare är en underavdelning av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel tillgängliga genom recept. De fungerar genom att blockera inflammationen främja substansen COX-2 som främjar smärta, inflammation och feber.

Narcotics


Receptbelagda narkotiska smärtstillande medel används för att behandla måttlig till svår smärta. De är kända som opioider. Hydrokodon, oxikodon, morfin, fentanyl och kodein är alla klassificerade som narkotika.

Tramdol


Tramdol hydrochloride är tillgängliga genom recept för behandling av måttlig till svår kronisk smärta. Det används för smärta som inte kräver en snabbt insättande smärtstillande typ formen av opioida narkotika.

Överväganden


Vid användning av smärtstillande medel, såsom narkotika är det viktigt att följa läkarnas anvisningar om dosering och administration. Narkotika har en hög grad av beroende och missbruk om den inte används enligt föreskrifterna.


Articles Liés