Albuterolsulfat Biverkningar

Albuterolsulfat är en bronkdilaterare som används för att lindra symptomen av astma och andra lungsjukdomar. Det finns som en snabbverkande inhalerad dimma eller i en nebulisator lösning som gör att medicinen som ska inhaleras långsamt.

Funktion


Albuterolsulfat slappnar luftvägsmusklerna, vilket ökar luftflödet till lungorna. Det används för att behandla tillstånd som orsakar inflammation och svullnad i luftvägarna, vilket leder till förträngda luftflöde.

Vanliga biverkningar


Biverkningar som förknippas med albuterolsulfat hosta, halsirritation, rygg eller muskelvärk, nervositet, huvudvärk och illamående.

Allvarliga biverkningar


En sällsynt men allvarlig biverkning är bronkial spasmer, som orsakar andningssvårigheter och oftast inträffar omedelbart efter inhalation från en ny kapsel. Dessutom kan vissa människor har en allergisk reaktion mot albuterol, vilket orsakar ett utslag och ansiktsbehandling, hals och mun svullnad.

Kontra


Personer med vissa hygienkrav kanske inte kan använda albuterolsulfat eftersom det kan förvärra symtomen. Dessa inkluderar diabetes, hjärtsjukdomar, högt blodtryck, överaktiv sköldkörtel och kramper.

Läkemedelsinteraktioner


Albuterol interagerar med många läkemedel, så att patienter bör informera läkare om eventuella mediciner de tar. Albuterol interagerar med antidepressiva läkemedel, kalla mediciner, diuretika, adrenalin och läkemedel för att behandla högt blodtryck.


Articles Liés