Kronisk Tic Disorder

Kronisk tic sjukdom är en neurologisk problem som orsakar en person att göra ofrivilliga rörelser eller ljud (tics). Omkring 1 till 2 procent av befolkningen har sjukdomen, enligt US National Library of Medicine.

Egenskaper


Tics kan vara enkla eller komplexa. Motoriska tics kan variera från att blinka och grimaserande att springa och hoppa. Vokala tics kan vara så enkelt som hosta och sniffa eller så komplicerat som förbannelse, enligt University of Pennsylvania Department of Psychiatry.

Identifiering


Kronisk tic sjukdom diagnostiseras när antingen vokala eller motoriska tics har funnits nästan varje dag i över ett år, och de har inte försvunnit i mer än tre månader.

Tidsplan


Symtomen är mer benägna att vara tillfälligt när de börjar i åldrarna 6 och 8, enligt National Library of Medicine. Om kronisk tic disorder kvarstår efter 20 års ålder, är det mer sannolikt att vara en livslång problem.

Behandling


När tics hindrar normala dagliga funktioner, kan dopaminblockerare ordineras för att hjälpa till att kontrollera sjukdomen. Psykoterapi och familjeterapi kan också hjälpa.

Överväganden


Kronisk tic disorder skiljer sig från Tourettes syndrom eftersom motoriska och vokala tics inte båda är närvarande samtidigt. Tourette syndrom diagnostiseras när en person har haft både motoriska och vokala tics under minst ett år, enligt National Institute of neurologiska sjukdomar och stroke.


Articles Liés