Vilka är de behandlingar för Topamax Overdose?

Topamax är ett varumärke för receptbelagda läkemedel som kallas topiramat, förskrivna för behandling av krampsjukdomar. När Topamax tas i överskott, är snabb behandling krävs.

Typer av symptom


För att få snabb behandling för en Topamax överdos, är det nödvändigt att känna till dess varningssignaler. Symtom på en överdos inkluderar kramper, dåsighet, talsvårigheter, dimsyn eller dubbelseende, letargi, bristande koordination, stupor, buksmärta, agitation, yrsel och depression.

Egenskaper


När överdos av Topamax nyligen skett kan framkalla kräkning eller pumpa magen vara tillräckligt för att ta bort läkemedlet från kroppen. Aktivt kol är också en möjlig behandling för en överdos av topiramat, och i allvarliga fall, kan njurdialys användas för att avlägsna Topamax från blodomloppet.

Tidsplan


Normal återhämtning från en Topamax överdos kräver tre till fyra dagar, enligt RxList. Vissa patienter är kända för att vara i koma i 20 till 24 timmar efter överdosering.

Överväganden


Hos patienter med njursvikt eller njursjukdom, överdoser av Topamax har potential att bli svårare eftersom njurarna har huvudansvaret för att ta bort topiramat ur kroppen.

Varning


Topamax överdoser kan leda till dödsfall från en överdriven ansamling av syra i blodet, varnar RxList.


Articles Liés