Information om diabetesneuropati

Diabetes neuropati är en vanlig komplikation vid diabetes. Det är nervskador orsakas oftast av höga blodsockernivåer. Enligt Mayo Clinic, är nerverna i fötter och ben skadas oftast.

Typer


Den vanligaste typen av diabetesneuropati är perifer neuropati, där det finns nervskador händer, armar, ben och fötter. Autonom neuropati nervskador ofrivilliga organ såsom urinblåsa, lungor, hjärta och matsmältningssystemet. Mindre vanliga typer är proximal neuropati och fokal neuropati.

Symptom


Vanliga symptom på neuropati inkluderar stickningar och domningar, oftast på händer och fötter. Det ofta nedsatt förmåga att känna smärta eller skilja temperaturförändringar, och det kan finnas muskelsvaghet, kramper och svårigheter att gå.

Riskfaktorer


Dålig blodsockerkontroll är en hög riskfaktor för diabetesneuropati; andra riskfaktorer är rökning och högt kolesterol. Risken för neuropati ökar ju längre du har diabetes.

Komplikationer


Det finns många allvarliga komplikationer i samband med diabetesneuropati, inklusive förlust av en lem, matsmältningsproblem, sexuell dysfunktion och urinvägsinfektioner.

Behandling


Behandlingen fokuserar på att bromsa utvecklingen av sjukdomen, lindra smärta, hantera komplikationer och återställa funktionen.


Articles Liés