Negativa biverkningar av Lithium

Litium, som är känd under flera andra namn som Lithobid eller Eskalith, är ett läkemedel som förskrivs för att behandla bipolär sjukdom. Människor som får diagnosen bipolär sjukdom kan vara deprimerad och sedan cykla till en scen som kallas mani. Den tid som dessa episoder pågå är inte känt och beror på person samt graden av deras tillstånd.

Fysiska biverkningar


Människor som tar litium kan uppleva muntorrhet, darrningar, skakningar eller muskelryckningar.

Effekter på sömn


Litium kan öka en persons behov av sömn.

Effekter på Vision


Dimsyn är rapporterade biverkan av att ta litium.

Effekter på Hår


Gallring hår och håravfall har rapporterats som en bieffekt av att ta denna medicin.

Andra biverkningar


Litium kan orsaka diarré, kräkningar, illamående och viktminskning.

Varning


Att ta litium under en längre tid kan leda till litiumtoxicitet. Din vårdgivare kommer att övervaka litiumnivåerna över tiden genom att köra labbtester. Litium toxicitet kan orsaka en försämring av de biverkningar av litium, men det är inte ett livshotande tillstånd.


Articles Liés