Vad är Losartan Används för?

Losartan är en typ av läkemedel som kallas angiotensin II-receptorantagonist. Finns som varumärket Cozaar är losartan tillverkat av Merck. Från och med 2009 finns ingen generisk form. Losartan är effektivt vid behandling av flera sjukdomar.

Funktion


Losartan verkar genom att blockera angiotensin, ett hormon som får blodkärlen att dra åt. Blockering detta hormon gör att blodkärlen att slappna av och vidgas.

Högt blodtryck


Läkare ordinera främst losartan för att sänka högt blodtryck hos vuxna och barn 6 år och äldre. Sänka högt blodtryck bidrar till att förhindra hjärtinfarkt, stroke och njursvikt.

Reducerande slagrisk


Losartan också används för att minska risken för stroke hos personer med högt blodtryck och vänsterkammarhypertrofi (LVH). LVH är en hjärtsjukdom som innebär utvidgning av den vänstra pumpkammaren, vilket kan störa hur hjärtat pumpar blod.

Hjärtsvikt


Dessutom läkare ordinera losartan för att förbättra överlevnaden hos patienter med hjärtsvikt.

Diabeteskomplikationer


Losartan kan skydda mot njurskador hos personer med typ 2-diabetes, ett tillstånd som kallas diabetisk nefropati.


Articles Liés