Metformin Faror

Metformin är den viktigaste läkemedel som används vid behandling av typ 2-diabetes. Metformin hjälper reglera kroppens blodsockernivåer. Drogen innebär vissa risker för människor som lider med njursjukdom och i sällsynta fall kan leda till livshotande tillstånd.

Signifikans


Metformin, en behandling för icke-insulinberoende diabetes (typ 2) hjälper till att reglera mängden glukos i kroppen behåller från mat. Det sänker också glukos mängder som produceras i levern.

Biverkningar


Intag av Metformin kan orsaka allvarliga biverkningar. Den mest sällsynta, men deadliest, biverkning är ett tillstånd som kallas laktacidos. Andra biverkningar är diarré, förstoppning, magont, uppblåsthet, muskelsmärta, halsbränna, hud flush, gas, huvudvärk, hosta, nysningar och rinnande näsa.

Överväganden


Biverkningarna från Metformin, om någon, vanligtvis försvinner några veckor efter behandlingen börjar. Men om besvär kvarstår, kontakta din läkare.

Varning


Innan du tar Metformin, meddela din läkare om du har haft en stroke eller hjärtinfarkt. Dessutom, om du lider av lunga, njure eller leversjukdom, Metformin kan inte anses vara en säker behandling.

Potential


Att äta en hälsosam kost och regelbunden motion rekommenderas under behandling med Metformin. Friska livsstilsförändringar i kombination med medicinering kan minska de skadliga effekterna av diabetes.


Articles Liés