Botemedel för pulmonell hypertension

Pulmonell hypertension är ett tillstånd där blodtrycket i de pulmonella artärer, vener eller kapillärer ökas. Det kan orsaka andningssvårigheter, svimning och yrsel. Det kan också leda till en oförmåga att utöva och om det inte behandlas, hjärtsvikt.

Prostaglandiner


En drog som kallas prostacyklin är oftast den mest effektiva behandlingen för pulmonell hypertension. Det är ofta ges som en permanent infusion som måste tas emot via en kateter i venerna.

Endotelinreceptor droger


Tracleer och andra läkemedel verkar genom att blockera de receptorer för endotelin A, ett protein involverat i blodkärlssammandragning. Genom att blockera verkan av detta protein kan läkemedlet hjälper till att hålla blodtrycket i lungkärlen lägre.

Förmaks sepostomy


En förmaks espostomy är ett kirurgiskt ingrepp där ett hål görs mellan vänster och höger förmak. Detta hjälper till att sänka trycket på den högra sidan av hjärtat, men det leder till mindre syre i blodet.

Lungtransplantationer


Även invasiv och med dess nackdelar, kommer en lungtransplantation bota pulmonell hypertension.

Pulmonell thromboendarterectomy


Detta är ett förfarande som endast är användbar för pulmonell hypertension orsakas av en blodpropp. I detta förfarande är det koagel liksom slemhinnan i lungartären avlägsnades.


Articles Liés