Hur fungerar Triamteren Work?

Vad är Triamteren?


Triamteren är ett diuretikum, vilket betyder att den hjälper kroppen att eliminera överflödig vätska och natrium via njurarna, oftast resulterar i ökad urinering, åtminstone tills kroppen anpassar. Men triamteren, säljs även under varumärket Dyrenium, är till skillnad från konventionella diuretika i att den inte ge upphov till att spola ut kalium med extra vatten och natrium.

Vilka villkor betyder Triamteren behandla?


Ett diuretikum som triamteren används ofta för att behandla flytande lagring (även känd som svullnad eller ödem) som orsakas av en rad olika medicinska tillstånd såsom medfödda hjärtfel, nefros i njurarna, levercirros och högt blodtryck. Dyrenium och andra formuleringar av triamteren är receptbelagda mediciner.

Hur fungerar det?


Triamteren fungerar genom att kroppen producerar mer urin och därmed spola överflödig vätska och natrium ur kroppen genom njurarna, som de flesta diuretika, förutom att det förhindrar kaliumförlust att andra diuretika kan orsaka. Triamteren blockerar re-absorption av natrium under filtrering i njurarna och kroppen producerar mer urin, som använder extra kroppsvätska för att tvätta natrium och vatten ur njurarna.


Articles Liés