Vad är plexus brachialis Nerve?

En nerv plexus är ett område där nerverna dela och komma tillbaka tillsammans. Plexus brachialis (även kallad brachialis nerv plexus) är en grupp av nerver som börjar i mitten för att sänka nacken, kör under nyckelben och armhåla, och sedan ner i armen.

Anatomi


Plexus brachialis börjar med fem rot nerver, en vardera på femte, sjätte, sjunde och åttonde nackkotor och första övre ryggkotor. Efter dessa nerver dela och komma tillbaka tillsammans flera gånger, är resultatet tre nerver som går ner i armen: medianen, ulnar och radiella nerver.

Syfte


Nerverna i plexus brachialis kontroll muskelrörelser och känslan i skuldra, arm och hand.

Skador


Plexus brachialis skador kan orsaka domningar, stickningar, smärta, svaghet eller begränsad rörlighet i axeln, överarmen, underarmen och handen.

Muskel Kompression


Förutom direkt skada på plexus brachialis kan nerverna komprimeras med spända muskler i nacke och övre bröstet, vilket thoraxapertursyndrom, som är smärta i nacke och skuldra, domningar och stickningar i fingrarna, och en svag grepp .

Brachial Plexus Palsy


Plexus brachialis pares orsakas av skada på plexus brachialis under förlossningen. Plexus brachialis pares Foundation erbjuder stöd till familjer som arbetar med detta villkor.


Articles Liés