Vad är Tegretol CR?

Tegretol CR är en kanadensisk varumärke för medicinen karbamazepin, främst föreskrivs för att hantera epilepsi och andra krampsjukdomar. Motsvarande medicin i USA är Tegretol XR.

Fysikaliska behandlingar


Tegretol CR ordineras för att förhindra partiella och grand mal-anfall och för behandling av flera andra förhållanden också. Dessa villkor är diabetes insipidus, restless legs och ansiktsnerven skick trigeminusneuralgi.

Psykologiska behandlingar


Tegretol CR också används för behandling av alkohol och drogtillbakadragande, bipolär sjukdom, depression, posttraumatiskt stressyndrom och andra allvarliga psykiska sjukdomar.

Typer


Tegretol CR finns i flytande, tabletter, tuggtabletter och förlängd frisättning. Dosering är beroende av tillstånd som patienter använder medicinen.

Vanliga biverkningar


Vanliga men tillfälliga biverkningar som förknippas med Tegretol CR är yrsel, dåsighet, letargi, ostadighet, illamående och kräkningar.

Allvarliga biverkningar


Mindre troliga effekter är mycket lågt antal röda och vita blodkroppar, låga natriumvärden, tyreoidearubbningar och lever avvikelser. Karbamazepin också är kopplat till en ökad risk för självmordstankar och självmordsbeteende och allvarliga hudreaktioner, inklusive Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys.


Articles Liés