Gul Nagel Syndrom Fakta

Yellow nail syndrom, uppkallad efter dess primära symptom, är extremt sällsynt. Det börjar oftast i medelåldern eller äldre, och förknippas med olika andra förhållanden där lymfsystemet, lungor och immunförsvaret.

Primär Symptom


I gula spik syndrom, finger-och tånaglar blivit tjockare och vrid ljusgula eller gröngult, med något mörkare kanter. Alla naglarna kan påverkas.

Ytterligare egenskaper


Naglarna växer mycket långsamt eller verkar sluta växa helt och hållet. De kan ha kors åsar, saknas nagelband, och separera från huden genom böjda i en puckel. Förändringarna spik är oftast permanent.

Lymphoedema


Yellow nail syndrom förekommer vanligen med lymfödem, en onormal ansamling av lymfvätska som orsakar svullnad. Detta förekommer i cirka 80 procent av patienterna med gula spik syndrom, oftast i benen.

Lung Villkor


Lungsjukdomar kan också följa med gula spik syndrom, inklusive kronisk bronkit eller lunginflammation. Det kan också vara återkommande vätskeansamling runt lungorna.

Andra sjukdomar


Andra sjukdomar som är förknippade med gul spik syndrom inkluderar bihåleinflammation, immunbristförhållanden, reumatoid artrit och maligniteter.


Articles Liés