ALS Syndrome

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en progressiv neurologisk sjukdom mer allmänt känd som Lou Gehrigs sjukdom. ALS angriper nervceller i kroppen som är ansvariga för frivilliga rörelser. Med tiden leder detta till förlamning och slutligen döden.

Symptom


Tidiga symptom varierar beroende på den del av den som berörs av ALS kroppen, men vanligtvis inkluderar muskelsvaghet, muskler som rycka, kramp eller är stel, sluddrigt tal, tuggning eller sväljproblem och tafatthet eller snubblar.
Sjukdomen går vidare till andra delar av kroppen, vilket orsakar ökad muskelsvaghet, muskelatrofi och den slutligen oförmåga att röra sig, äta eller andas.

Prevalens


Varje år i världen finns det ungefär 1-3 fall av amyotrofisk lateralskleros rapporterade per 100.000 personer.

Orsak


Forskarna vet ännu inte orsaken till ALS i de flesta fall. Det är en ärftlig form av sjukdomen som står för 5 till 10 procent av ALS-fallen, enligt Mayo Clinic.

Prognosis


ALS är terminalen i tre till fem år efter diagnos i omkring hälften av fallen, enligt National Institute of neurologiska sjukdomar och stroke. Cirka 10 procent av patienter med ALS överlever längre än 10 år, rapporterar institutet.

Behandling


Det finns inget botemedel mot ALS. Behandlingshem för att lindra symtomen och upprätthålla livskvaliteten så mycket som möjligt. Läkemedlet Riluzole kan förlänga livet för en kort tid.


Articles Liés