Remicade Behandling för Crohns

Remicade är ett receptbelagt läkemedel som används för behandling av Crohns sjukdom och ordineras när andra mediciner inte lyckas. Dessutom är det som används för att behandla reumatoid artrit, ankyloserande spondylit, ulcerös kolit, och svår plackpsoriasis.

Egenskaper


Remicade används vid behandling av inflammatoriska sjukdomar som har att göra med immunförsvaret. Det fungerar för att minska inflammation och kraftigt minska smärtsamma symptom i samband med Crohns sjukdom. Remicade kan användas av vuxna och barn i åldern 6 år och äldre.

Hur att ta


Remicade är emot via en IV och måste ges på en läkarmottagning eller sjukhus. En behandling tar 2 timmar att ta emot och behandlingar ges var 8: e vecka.

Biverkningar


Några av de vanligaste biverkningarna av Remicade behandlingar är illamående, kräkningar, frossa, yrsel, feber och nässelutslag. Eventuella biverkningar bör rapporteras till en läkare.

Varningar


Remicade treaments kan sänka antalet vita blodkroppar. Den kan också leda till en ökad risk för cancer och infektion.

Kostnad


En behandling med Remicade kan kosta mellan $ 1000 och $ 2500. De flesta försäkringsbolag täcker hela eller delar av kostnaden.


Articles Liés