Symtom på kryptokockmeningit

Svampen som orsakar kryptokockmeningit finns i jord och fågelspillning runt om i världen. Vanligtvis sjukdomen förekommer endast hos personer med nedsatt immunförsvar. Enligt amerikanska National Institutes of Health, bara omkring fem av 1 miljon människor någonsin utvecklar kryptokockmeningit.

Rad symptom


Människor som har kryptokockmeningit kan uppleva alla symptom i samband med sjukdomen eller endast ett fåtal, från måttlig till livshotande.

De vanligaste symptomen


De vanligaste symtomen vid kryptokockmeningit är feber, huvudvärk, aptitlöshet och illamående och kräkningar. Vissa människor har också trötthet, stel nacke och ljuskänslighet.

Allvarliga symptom


Mer allvarliga symtom är onormala mentala förändringar, andningssvårigheter, svårigheter att svälja, hallucinationer, domningar, förlamning, kramper och sensoriska förändringar.

Intrakraniell Tryck


Personer med kryptokockmeningit som utvecklar svår huvudvärk och illamående kan ha tryckuppbyggnad runt hjärnan, eller intrakraniellt tryck.

Behandling


Behandlingar inkluderar medicinering tillsammans med en vistelse på sjukhuset tills infektionen är under kontroll, och avlägsnande av små mängder av ryggmärgsvätska vid intrakraniella trycket.


Articles Liés