Definiera rubeola

Rubeola, även känd som mässling, är en av de många fallen av vetenskapens triumf över sjukdom. Det är ett besvärligt och enkelt överförd virus som har förmågan att döda. Lyckligtvis har ett vaccin tagits fram för att hjälpa kroppen bekämpa bort viruset.

Förorening


Mässling är en mycket smittsam virus respiratorisk sjukdom sprids genom kontakt med en infekterad individs slem. De slem kan spridas genom hosta och nysningar, men även kontakt med smittade ytor kan leda till överföring.

Symptom


Eftersom viruset angriper luftvägarna, feber, hosta och snuva är vanliga symtom. En smittad person kan också känna allmän värk och smärta från infektionen. Det mest talande tecknet på mässling är dock ett rött utslag som bryter ut över hela kroppen.

Sekundär infektion


De primära symptomen på mässling är normalt inte livshotande men eftersom andningssystemet äventyras, kan lunginflammation, öroninflammation och hjärn encefalit utvecklas efter infektion, särskilt hos barn. Enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC), mässling dödar omkring 1 miljon barn varje år.

Behandling


Mässling kan inte behandlas och måste ha sin gång, eftersom det är en virusinfektion. De flesta behandlingar innebär förebyggande åtgärder för att undvika en sekundär infektion.

Förebyggande


Mässling i USA har varit en sällsynt företeelse ända sedan MPR-vaccin skapades. Denna injektion förhindrar effektivt mässling, påssjuka och röda hund (rubella). Men infektioner är fortfarande ganska vanligt att utveckla och tredje världen.


Articles Liés