Orsaker till torr hosta på natten

Hosta kan vara antingen slem formning, som kallas en produktiv hosta, eller de kan vara icke-slembildande, som kallas torr. Vid torr hosta som sker på natten, kan det finnas vissa specifika orsaker som utlöser dem.

Sinus


Bihåleinflammation är ett tillstånd där bihålorna i huvudet blir inflammerade eller infekterade. Detta kan leda till post nasal dränering, vilket orsakar tjockt slem som är svårt att hosta ut. Detta kan leda till en torrhosta.

Kallt


Efter en kall av influensa har gjort sitt, kan nattliga hosta ofta vara resultatet av dem.

Astma


Astma är ett tillstånd där luftvägarna i lungorna blir inflammerade och irriterade. Detta kan leda till en torr hosta på natten.

Emfysem


Emfysem är typ av kronisk obstruktiv lungsjukdom som ofta väckt den rökning. Utandas blir svårt och hosta kan resultera.

Kikhosta


Kikhosta är en luftvägsinfektion som särskilt sker hos barn. En av de första tecknen på att det är en torr hosta på natten.


Articles Liés