Fentanylplåstret Biverkningar

En fentanylplåster, även medicinskt kallad transdermal, bärs på en patients hud för att styra svår smärta. Fentanyl är en kraftfull opiat smärtstillande medel och ges vanligen för att hantera kronisk smärta i samband med cancer och andra villkor. Det finns några möjliga biverkningar förknippade med fentanylplåster.

Addiction


Beroende är en möjlig biverkning av fentanylplåster, enligt MedlinePlus. De som har en historia av att missbruka alkohol eller droger bör inte använda denna behandling.

Överdosering


Fentanylplåster frigör små mängder läkemedel i kroppen under en tredagarsperiod, enligt MedlinePlus. Om plåstret pauser eller patienten är känslig för läkemedlet, kan dödlig överdos inträffa.

Allergisk reaktion


Allergisk reaktion, som kan vara dödlig, kan hända med ett fentanylplåster, enligt MedlinePlus. Symtomen omfattar andningsproblem, rodnad, klåda och utslag.

Psykologiska frågor


Eventuella psykiska biverkningar hallucinationer, vanföreställningar, humörsvängningar, depression och nervositet, enligt MedlinePlus.

Fysiska symptom


Potentiella fysiska biverkningar som förknippas med behandling inkluderar magont, sömnproblem, svaghet, yrsel, diarré och förstoppning, enligt MedlinePlus.


Articles Liés