Myokloniska anfall Symtom

Myokloniska anfall är en av många typer av beslag som kan påverka människor med epilepsi. Epilepsi, som ibland kallas en krampanfall, uppstår när hjärnan producerar onormala ökningar i elektriska aktivitet. Myokloniska anfall har mycket tydliga tecken och symtom som tillåter att de kan identifieras genom en EEG, ett test som registrerar hjärnan våg aktivitet - eller ibland genom enkel observation ensam. Myokloniska anfall förekommer i flera olika typer av krampanfall och kan ha olika egenskaper.

Generaliserade anfall


Kramper kan delas in i två kategorier: partiella och gener. Myokloniska anfall är generaliserade anfall. Generaliserade anfall inträffar när båda hjärnhalvorna är inblandade. Myokloniska anfall kännetecknas vidare av extremt korta ryck som känns som en plötslig elektrisk stöt. För det mesta, de är bilaterala (drabbar båda sidor av kroppen) och varar bara ett par sekunder. Medan ibland blir det bara en, kan många ske inom en kort tid.

Juvenille myoklonisk epilepsi


Juvenil myoklon epilepsi (JME) är en mycket vanlig form av epilepsi, som består av sju procent av alla epilepsifall. JME kan förekomma mellan slutet av barndomen och tidig vuxen ålder, men oftast startar under puberteten. Symtom på JME inkluderar ryck i nacke, axlar och överarmar. Kramper brukar inträffa strax efter en person som först vaknar på morgonen. JME kan kontrolleras väl med medicinering är emellertid behandling generellt för livet. De med JME inte lider intellektuella skador som en följd av deras tillstånd.

Lennox-Gastaut syndrom


Myokloniska anfall kan vara ett inslag i Lennox-Gastaut syndrom. Detta syndrom är sällsynt och oftast förekommer hos barn mellan två och sex år som har en redan existerande hjärnskada. Cirka 75 till 95 procent av barn med Lennox-Gastaut syndrom har psykisk funktionsnedsättning och så småningom kräver omsorg när de når vuxen ålder. Myokloniska anfall hos barn med Lennox-Gastaut engagera nacke, axlar, överarmar och ansikte. Anfallen är starkare än de som noterades i JME och är svåra att kontrollera, även med medicinering.

Progressiv myoklonisk epilepsi


Progressiv myoklonisk epilepsi (PME) innebär symtom på både myokloniska anfall samt tonisk-kloniska anfall - de som brukar leda till medvetslöshet. Detta är en ovanlig sjukdom som vanligtvis är ärftlig i naturen och kan förekomma i barndomen eller långt in i vuxen ålder. Förutom lidande myokloniska anfall, kan ostadighet och muskelstelhet också vara närvarande. Mental skärpa minskar med tiden. Medicinsk behandling av denna typ av myoklonisk epilepsi innebär många typer av läkemedel för att behandla olika typer av anfall och är oftast bara lyckas under några månader eller några år. Personer med progressiv myoklon epilepsi försämras som medicin blir mindre effektiv.

Vad utlöser myokloniska anfall?


Merparten av tiden, är myokloniska anfall utlöses genom att inte ta medicin som krävs för att kontrollera dem. Men det finns många andra triggers för dessa anfall som varierar från person till person. Myokloniska anfall kan orsakas av yttre stimuli, till exempel blinkande lampor, eller ens genom intensiva mentala processer. Stress, brist på tillräcklig sömn och narkotika och alkohol kan alla bidra till frekvensen av myokloniska anfall också.


Articles Liés