Vad är en Bariatric Läkare?

En bariatric läkare är en läkare som specialiserat sig på behandling av fetma och hantering av viktnedgång.

Bariatrician


En bariatric läkare eller bariatrician, är legitimerad läkare (eller läkare i osteopati) som har specialiserat utbildning i behandling av viktrelaterade förhållanden.

Uppgifter för en Bariatrician


Enligt American Society of Bariatric Physicians (ASBP), bariatricians behandla överviktiga eller feta patienter med designade program för kost, motion, terapi och, om det behövs, förskrivning av aptithämmare och andra lämpliga läkemedel.

Viktminskningsprogram


Många gånger, bariatric läkare är närvarande i medicinsk viktminskningsprogram för att säkerställa en säker och effektiv patientens framsteg.

Bariatric kirurger


Läkare som arbetar med bariatric viktminskning operationer är en underavdelning av bariatric läkare. Dessa kirurger utför stora invasiva gastrointestinala procedurer.

Hitta en Bariatric Physician


Du kan lätt hitta bariatric läkare genom det amerikanska samhället för Metabolic och Bariatric Surgery (ASMBS) eller det amerikanska samhället av Bariatric Physcians (ASBP).


Articles Liés