Tussionex Biverkningar

Tussionex är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla allergier och undertrycka kroppens naturliga behov av att hosta. Även om det är märkt den enda FDA-godkända 12-timmars flytande hostmedicin på drogen hemsida är Tussionex kan orsaka en rad biverkningar.

Vanliga biverkningar


Den vanligaste biverkan av Tussionex är dåsighet. Därför är det inte tillrådligt att köra bil eller använda tunga maskiner när du tar drogen.

Gastrointestinala effekter


Tussionex orsakar ibland illamående och kräkningar. När det tas under en längre tid, kan det leda till förstoppning.

Mental Biverkningar


Ångest, rädsla, depression, upprymdhet, yrsel och humörsvängningar är möjliga mentala biverkningar av Tussionex.

Beroendet


Eftersom den innehåller det narkotiska hydrokodon, Tussionex resulterar ibland i fysiskt beroende, vilket innebär att dess upphörande kan leda till abstinensreaktioner. RxList rapporterar att beroende kan uppstå efter flera veckors användning, men kan förekomma i så lite som ett par dagar.

Andningsdepression


Även oftast förknippas med överdosering Tussionex ibland orsakar andningsdepression när det tas enligt föreskrifterna, särskilt hos barn. Andningsdepression är ett potentiellt dödligt tillstånd som uppstår när hjärnstammen påverkas av läkemedlet, vilket hindrar andning. Detta resulterar i en ackumulering av koldioxid och en farlig sänkning av pH-värdet i blodet.


Articles Liés