RSD Smärta

Reflex sympatisk dystrofi (RSD) är ett neurologiskt tillstånd som påverkar vanligt muskler, leder och ben i armar och ben. Även kallad komplexa regionala smärtsyndrom (CRPS) är RSD kronisk, smärtsam och progressiv.

Symptom


Symtom på RSD inkluderar brännande smärta, hud som är känslig för beröring, ledvärk, svullnad, infektioner, överdriven svettning, migrän, trötthet och svårigheter att röra.

Orsaker och risker


Orsaker och risker med RSD inkluderar cerebrala lesioner, infektion, kirurgi, strålbehandling, trauma såsom en benfraktur, ryggmärgssjukdomar och hjärtsjukdomar.

Typer och utbredning


Det finns två typer av RSD. En typ sker med nervskada och en typ sker utan nervskador. RSD drabbar män, kvinnor och barn, men är vanligast hos personer i åldrarna 40 och 60.

Behandling


Behandling för RSD fungerar bäst när villkoret är diagnoser i sin linda. Behandlingen inkluderar läkemedel för att lindra smärta såsom lidokain och kortikosteroider, elektrisk stimulering för att behandla kronisk smärta, till läkemedel minskar muskelspasmer, och i allvarliga RSD fall operation.

Komplikationer


Komplikationer i samband med RSD är depression, ångest, och atrofi eller slöseri av ben, muskler och hud.


Articles Liés