Vilka är de olika Lungsjukdomar?

Lungsjukdom är den tredje högsta dödsorsaken i Amerika, enligt American Lung Association. Mer än 35 miljoner människor i USA lever med lungsjukdomar.

Astma


Astma händer när luftrören blir inflammerade och begränsad, vilket gör det svårt att andas. Elva människor dör av astma varje dag, enligt Astma & Allergifonden of America.

Asbestos


Asbestos resultat från att andas in asbestfibrer, enligt Mayo Clinic. Asbestos kan resultera i ärrbildning i lungorna, vilket gör det svårt att andas.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom


Kroniskt obstruktiv lungsjukdom eller KOL uppstår när överflödigt slem produceras och blockerar de viktigaste luftvägarna till lungorna, enligt Medline Plus. Den främsta orsaken till KOL är rökning.

Lungcancer


Lungcancer ger fler dödsfall i USA än någon annan typ av cancer, enligt Mayo Clinic. Symtom på lungcancer inkluderar blodiga septum, bröstsmärtor, hosta, aptitlöshet, andfåddhet, väsande andning och viktminskning.

Lunginflammation


Lunginflammation är när lungorna får en infektion som orsakas av bakterier, parasiter eller virus. Folk äldre än 65 och yngre än 2 har en högre risk för lunginflammation enligt Medline Plus.


Articles Liés