Slita & Burning Eyes med Taxotere

Taxotere är varumärket av ett läkemedel som kallas docetaxel, och det används för att behandla vissa bröstcancerpatienter. Det har flera biverkningar, av vilka en är överdriven sönderrivning av ögonen.

Brännande


Bränning av ögonen är inte listad som en biverkning av Taxotere, enligt Medline Plus. Människor upplever en brännande känsla bör kontakta en läkare omedelbart.

Sönder


Överdriven riva av ögonen är en känd biverkan av Taxotere drogen. Enligt Medline Plus, patienter upplever svår sönder eller riva som inte går bort bör kontakta en läkare omedelbart.

Andra biverkningar


De allvarligaste biverkningarna av Taxotere, enligt Medline Plus, är blåsor hud, ovanlig blödning eller blåmärken, näsblod, stickningar domningar eller brännande känsla i händer och fötter och svaghet i händer och fötter. Patienter med dessa biverkningar ska ringa läkare omedelbart.

Illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, smakförändringar, trötthet, muskler, ben och ledvärk, håravfall, nagelförändringar, mun och hals sår och irritation på injektionsstället är mindre allvarliga biverkningar av medicinen. Dock alltid kontrollera de mest up-to-date varningsetiketter på din medicinering för att se några symptom inte nödvändigt att kontakta en läkare.


Articles Liés