Vad är kompatibel med Valtrex?

Valtrex eller valacyclovir hydroklorid, är ett läkemedel avsedda för behandling av bältros (herpes zoster), munsår, vissa former av vattkoppor och genital herpes. Detta läkemedel är ett antiviralt som inte är ett botemedel mot herpes, men hjälper lindra symtomen

Egenskaper


Valtrex är en nukleosidanalog-DNA-polymerashämmare. Valtrex doser är i oral tablettform förskrivs till barn och vuxna.

Interaktioner


Det finns inga kända kliniskt signifikanta läkemedelsinteraktioner eller livsmedels konflikter med Valtrex.

Valtrex ofta samtidig administrering med antacida, cimetidin, probenecid, digoxin eller tiaziddiuretika hos patienter utan andra befintliga villkor.

Överväganden


Vissa människor kan ha en allergi mot föreningar i Valtrex och bör inte ta den. Innan du tar detta läkemedel kontakta läkare, eftersom detta är ett receptbelagt läkemedel. Valtrex är vanligtvis inte rekommenderas av läkare för personer med nedsatt immunförsvar, äldre befolkningar, populationer med risk för njursvikt, omvårdnad och gravida kvinnor och personer som nyligen har haft organtransplantationer.


Articles Liés