Hodgkins lymfkörtel Stage Four Prognos

Hodgkins lymfom är en cancer som påverkar lymfsystemet i kroppen. Även om det normalt drabbar dem mellan 15 och 35 och över 50, det kan också angripa barn. Fler män än kvinnor verkar för att utveckla Hodgkins lymfom.

Vad är Hodgkins lymfom?


Hodgkins lymfom är en elakartad tillväxt av cancerceller i lymfknutor och lymfsystem. Även om det börjar i lymfsystemet, kan det spred sig snabbt i hela kroppen.

Orsaker till Hodgkins Lymfom


Orsaken till Hodgkins lymfom är okänd. Personer med försvagat immunsystem, såsom de med Epstein-Barr-sjukdom, verkar vara mer mottagliga för att utveckla den.

Symtom på Hodgkins lymfom


Symtom på Hodgkins lymfom omfattar svullna lymfkörtlar i hals, armhåla eller ljumske, svettningar, trötthet och en känsla av total sjukdom.

Stadier av Hodgkins lymfom


I etapp 1, är en grupp av lymfkörtlar påverkas. Genom Stage 2, två eller flera grupper av lymfkörtlar på samma sida av membranet är inblandade. I Steg 3, är lymfkörtlar på båda sidor av membranet påverkas. Av Stage 4, har andra delar av kroppen utanför lymfsystemet påverkats.

Behandlingar för Stage 4 Hodgkins lymfom


Behandlingar för Hodgkins lymfom inkluderar kemoterapi, som använder läkemedel mot cancer för att rikta lymfomceller; radioterapi, med användning av höga strålar av strålning för att döda lymfomceller; och om dessa behandlingar inte, ibland stamcellstransplantationer för att döda lymfomceller.

Prognos för Stage 4 Hodgkins lymfom


När en patient når Stage 4 Hodgkins lymfom, är prognosen att 60 procent av dem kommer att bli botade. Känd som en av de mest botas former av cancer, Hodgkins lymfom svarar oftast bra på behandlingen.


Articles Liés