Rimonabant biverkningar

Rimonabant är ett läkemedel som utvecklats för att hjälpa överviktiga människor att gå ner i vikt. Eftersom varumärket Acomplia, rimonabant var tillbaka från den europeiska marknaden i oktober 2008 på grund av allvarliga biverkningar. Den amerikanska Food and Drug Administration aldrig godkänt läkemedlet.

Funktion


Rimonabant verkar genom att blockera cannabinoid-1 (CB1) receptorer i hjärnan, vilket leder till en betydande minskning av aptiten.

Fysiska biverkningar


Många biverkningar är vanliga med rimonabant. De omfattar magbesvär, illamående, diarré, yrsel, trötthet, svettningar, ryggsmärta, muskelspasmer och seninflammation.

Psykiska biverkningar


Allvarliga psykiatriska biverkningar har rapporterats också. Vissa patienter upplever självmordstankar, hallucinationer, ångest, panik, depression, irritabilitet, humörsvängningar och sömnlöshet.

Biverkningar Orsak


Brown University forskare fann att rimonabant kan blockera en annan hjärnreceptor förutom CB1, orsakar de negativa psykiska effekter hos vissa människor. Tidskriften Neuron publicerade sin studie i 12 mars 2008 frågan.

Läkemedelsinteraktioner


Rimonabant samverkar med flera andra läkemedel. Dessa inkluderar vissa antibiotika, anti-svamp läkemedel och läkemedel för behandling av depression, diabetes, kramper och humant immunbristvirus (HIV).


Articles Liés