Nervskada Stages & Symtom

Nervskada, även kallad neuropati, kan påverka de perifera nerver eller autonoma nerver, och kan påverka en enda nerv eller flera nerver samtidigt. Symptomen på nervskador beror på orsaken, svårighetsgrad och duration av skadan. Tidig nervskada har lindrigare symtom, medan avancerade nervskada kan orsaka allvarliga hälsoeffekter.

Typer


Perifer neuropati är nervskador på händer, armar, fötter och ben, samt huden; autonoma nervskada påverkar inre organ såsom urinblåsan, tarm, hjärta och lungor.

Egenskaper


Diabetesneuropati är nervskador som orsakas av höga nivåer av blodsocker som kan kompliceras av andra faktorer som rökning, alkohol, immunsystemstörningar och genetik.

Perifer neuropati Symtom


Symtom på perifer neuropati är domningar, stickningar eller brännande av tår, fötter och fingrar; extrem känslighet för beröring eller tryck mot huden; förlust av balans och muskelsvaghet.

Perifer neuropati Stages


Tidig perifer neuropati kan orsaka smärta och obehag; avancerade stadier kan leda till allvarliga komplikationer såsom infektioner, speciellt i fötterna.

Autonom neuropati Symtom


Symtom på autonom neuropati inkluderar inkontinens i urinblåsan och tarmarna, förstoppning, blodtryck och pulsproblem, illamående, kräkningar och sexuell dysfunktion.

Autonom neuropati Stages


Enligt Mayo Clinic, är autonom neuropati oftast ett resultat av långvarig nervskada som först kan orsaka återkommande problem och i senare skeden kan orsaka betydande skador organ (se Resurser).

Bländar Neuropati


Focal neuropati är en skada på en enda nerv, oftast i ögon, ansikte eller fot, och symtomen är partiell ansiktsförlamning, synstörningar och svår smärta.


Articles Liés