Vad är Naproxen?

Naproxen är ett icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) som fungerar genom att minska hormoner som orsakar smärta och inflammation. Folk kan köpa naproxen over-the-counter i märken som Aleve och även av recept i högre dos tabletter.

Nonprescription Använd


Människor använder receptfria naproxen för att lindra huvudvärk, artrit smärta, muskelvärk, menstruation, ryggsmärtor och andra förhållanden som orsakar relativt lindrig smärta. Naproxen minskar också feber.

Recept Användning


Läkare ordinera naproxen för att lindra stelhet, svullnad och mer intensiv smärta i samband med olika sjukdomar. Dessa innefattar osteoartrit, reumatoid artrit, ankyloserande spondylit, bursit och tendinit.

Metod


Naproxen, liksom andra NSAID, minskar nivåerna av prostaglandiner i kroppen, kemikalier som orsakar smärta, inflammation och feber. Naproxen blockerar cyklooxygenas, det enzym som gör dessa kemikalier.

Eventuella allvarliga biverkningar


Naproxen kan öka risken för hjärtinfarkt och stroke, och även kan ha allvarliga effekter på mage och tarmar, såsom utvecklingen av magsår.

Vanliga biverkningar


De vanligaste biverkningarna från naproxen användning hör ringningar i öronen, yrsel, dåsighet, halsbränna, illamående och diarré eller förstoppning.


Articles Liés