Bältros: Sällsynta symptom

Om du har haft vattkoppor, det finns en chans att en dag får du kontrakt bältros. Viruset för vattkoppor sitter vilande när sjukdomen är borta. Den väntar tills du är svag av antingen sjukdom, ålder eller stress, och sedan kommer tillbaka med besked som bältros. Det finns många kända symtom på bältros, men även en del ovanliga sådana.

Ljuskänslighet


Även om smärta och sår är de mest uppenbara symptom på bältros, det finns andra. Vissa människor märker att de har en ljuskänslighet.

Öron


Bältros kan påverka örat och hörseln. När den påverkar örat, det orsakar symptom på öroninfektion. Personer med ovanliga symptom kan känna dig yr och ibland svag.

Tanke


Bältros har potential att förändra hur lätt du tror. Den har potential att bromsa din tankeprocess.

Frossa


Bältros kan orsaka personen att känna kyld. Det kan också leda till att huden är en onormal temperatur och färg efter bältros är borta.

Ögon


Medverkan av ögonen i bältros är sällsynt, men det kan orsaka keratit och pares av synnerven. Det kan leda till synförlust i sällsynta fall.

Svagare Muskler


Efter bältros avta, kan patienten märker att musklerna är inte lika fast som tidigare. Detta beror på att bältros kan orsaka förlust av muskeltonus.


Articles Liés