Symtom på Parkinsons

Parkinson är en neurologisk och kronisk sjukdom som orsakar försvagande symptom, och dessa symptom bli mer uttalade under åren. Ganska många experter tror att det som aktiverar Parkinsons är miljöförhållanden och genetiska faktorer. Vid början av Parkinsons någon kan uppleva lättare skakningar, slöhet, stress eller en känsla av sorg som det inte finns någon förklaring. Starkare symptom med tiden och kan omfatta följande:

Shaking


Ett vanligt symptom på Parkinson är tremor som först manifesterar i hand, fot eller käken, även om skakningar inte kan påverka vissa personer med Parkinson.

Styvhet


På grund av en muskelobalans orsakad av Parkinson, kan en person med Parkinson har svårt att flytta.

Bradykinesi


Personer med Parkinson kommer att finna att de lider av Bradykinesi, vilket är en oförmåga att automatiskt flytta. Bradykinesi kommer göra enkla rutinuppgifter komplicerade för personer med Parkinson.

Förlust av Balance


Personer som lider av Parkinson förlorar sin förmåga att upprätthålla balansen och måste skydda sig själva från att falla.

Ätproblem


Eftersom muskler påverkas av Parkinsons, kan musklerna i halsen gör svälja mat svårt och kan orsaka kvävning. Dregling kan också inträffa.

Talsvårigheter


Det sätt på vilket en person med Parkinson talar kan förändras med tiden. Personer med Parkinson kan tala i en mycket låg röst, kan deras tal påskynda och ljud oklart, eller de kan upprepa vad de säger.


Articles Liés