Biverkningar av epilepsi Medicinering

Epilepsi är en neurologisk sjukdom som kännetecknas av repetitiva anfall (två eller flera) som normalt saknar en känd källa. Den behandlas med antiepileptiska läkemedel som minskar aktiviteten i hjärnan.

Vanliga biverkningar


De vanligaste biverkningarna av epilepsi medicinering är dåsighet, milda hudutslag och mild motorisk försämring.

Toxicitet


En potentiell biverkan av epilepsi medicinering är toxicitet, vilket inträffar när medicinnivån i blodet är för hög. Detta kan resultera i suddig syn, trötthet och magbesvär.

Kognitiv Nedskrivningar


Eftersom de flesta antiepileptiska läkemedel minskar neuronaktivitet eller orsaka störningar i centrala nervsystemet, kan de påverka koncentration, minne och mental skärpa.

Bone Loss


Benförlust kan uppstå från att ta några epilepsi läkemedel, såsom karbamazepin, primidon och fenobarbital.

Inflammation


I vissa fall, epilepsi medicinering resulterar i inflammation i antingen lever eller bukspottkörtel.

Allergisk reaktion


Vissa människor tar epilepsi mediciner har allergiska reaktioner som kan variera från milda utslag till leversvikt och benmärgsskador.


Articles Liés