Vilka är slutet stadier av KOL?

Enligt NIH, är kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en sjukdom som gör det svårt att andas och förvärras med tiden. Det finns inget botemedel mot KOL. Det påverkar mer än 12 miljoner amerikaner, enligt National Institutes of Health.

Egenskaper


KOL inkluderar både kronisk obstruktiv bronkit och emfysem, två sjukdomar som hindrar andningen.

Orsaker


Den främsta orsaken till KOL är långvarig rökning. KOL kan också orsakas av att exponeras för föroreningar eller passiv rökning.

Behandling


Det finns saker man kan göra för att kontrollera hur allvarliga komplikationer, såsom sluta röka, ta några föreskrivna mediciner eller använda syre.

Progression


Det finns fyra stadier av KOL: mild, måttlig, svår och mycket svår.

Enligt Merck, folk i slutet stadier av KOL har svår andnöd som påverkar deras livskvalitet och de kan kräva en andningsslangen.

Överväganden


Personer med KOL ska få en influensa och lunginflammation vaccin, eftersom någon av dessa kan förvärra KOL.


Articles Liés