Simcor Biverkningar

Simcor tabletter innehåller en kombination av simvastatin och niacin. Din läkare kan ordinera Simcor att sänka kolesterol. Simcor kan hjälpa till att förhindra utvecklingen av hjärtsjukdomar och åderförkalkning, men det har biverkningar.

Milda biverkningar


Milda biverkningar förknippade med Simcor användning inkluderar en pirrig känsla under huden, svettningar, frossa, huvudvärk, magont, rinnande näsa, illamående, diarré, klåda och utslag.

Allvarliga biverkningar


Allvarliga biverkningar är muskelsmärta, matthet, influensaliknande symtom, mörk urin, bultande hjärtslag och andfåddhet. Avbryt ta Simcor och meddela din läkare omedelbart om du upplever någon av dessa allvarliga biverkningar.

Allergiska reaktioner


Vissa personer kan vara allergiska mot ingredienserna i Simcor. Om du utvecklar nässelutslag, andningssvårigheter eller svullnad av ansikte, tunga eller läppar, söka akut hjälp direkt.

Läkemedelsinteraktioner


Många mediciner kan reagera med Simcor, inklusive ciklosporin, blodförtunnande medel, niacin, svamphämmande mediciner, Biaxin och vissa läkemedel som används för behandling av AIDS / HIV. Tala om för din läkare om eventuella mediciner eller kosttillskott du tar.

Varning


Patienterna ska inte dricka alkohol eller konsumerar grapefrukt medan du tar Simcor eftersom det kan orsaka farliga biverkningar, bland annat leverskador.


Articles Liés