Hur ofta ska du få Gardasil Shots?

Garadsil är ett vaccin som används för att förhindra precancerösa genitala lesioner, livmoderhalscancer och kondylom orsakade av köns humant papillomvirus (HPV). Enligt American Cancer Society, kommer livmoderhalscancer vara orsaken till döden för uppskattningsvis 4070 kvinnor i USA under 2009 HPV är en vanlig könssjukdom.

Rekommenderade tiden


Den Gardasil vaccinet rekommenderas för flickor och kvinnor 9 till 26 år gamla.

Förebyggande


HPV-vaccin kommer inte att behandla pågående HPV-infektioner, så det är viktigt att få vaccinet innan exponering för HPV genom sexuell kontakt.

Frekvens


Eftersom vaccinet är nytt, är längden på skyddet inte exakt, men studier har visat att Gardasil-vaccinet skyddar i minst fem år, enligt Centers for Disease Control and Prevention. Ytterligare doser rekommenderas inte vid denna tidpunkt.

Biverkningar


Vanliga biverkningar av HPV-vaccin är relaterade till injektionsstället såsom smärta, klåda eller rodnad. Andra biverkningar är feber, yrsel, illamående och kräkningar.

Varning


Även om inte vanligt, titta efter symtom på en allergisk reaktion, bland annat hosta, utslag, nässelfeber, heshet, andningssvårigheter och hjärtklappning. Om en allergisk reaktion inträffar, kontakta läkare omedelbart.


Articles Liés