Reaktioner på för mycket kolesterol medicinering

Möjliga reaktioner på för mycket kolesterol medicinering kan innefatta förstoppning, illamående, muskelsmärta och andnöd. Leverskador kan också vara resultatet av att ta droger för att sänka kolesterolnivåerna.

Typer


Statiner verkar genom att sänka det onda kolesterolet (LDL) och triglycerider samtidigt något höjer det goda kolesterolet (HDL). Reaktioner på statiner, som Crestor, Lescol, Lipitor och Mevacor, inkluderar träningsvärk och smärta och svaghet, enligt Mayo Clinic.

Signifikans


Gallsyrebindning hartser, såsom Colestid, Questran och Welchol, minska LDL. Reaktionerna kan inkludera yrsel, förstoppning och uppblåsthet, enligt American Heart Association.

Potential


Kolesterolabsorptionshämmare såsom Zetia, minskar LDL och öka något HDL. Enligt drugs.com får Zetia reaktioner inkluderar pankreatit, röda hudutslag, bröstsmärta eller gulsot.

Effekter


Fibrater, såsom Lopid och TriCor, minskar triglycerider och öka HDL. Reaktioner på för mycket av någon av kolesterol medicinering kan vara illamående och gallsten, enligt medicinenet.com.

Funktion


Advicor, en kombination statin och niacin kolesterol medicinering minskar LDL och ökar HDL. Reaktioner buksmärtor, klåda och rodnad, enligt PDRhealth.


Articles Liés