Hur man identifierar Dystoni

Dystoni händer när en del av kroppen, såsom en hand eller fot rör sig okontrollerat. Detta orsakas av ofrivilliga muskelsammandragningar. Sammandragningarna kan variera från mild till svår. Här är hur du kan berätta om du har dystoni.

Instruktioner


•  Förstå tidiga varningstecken. Det första sker oftast i ett enda område av kroppen. Till exempel kommer de muskelsammandragningar hända när du gör en viss sak som att gå framåt, men inte när du kör framåt eller gå bakåt. Symtomen kan förvärras när du är orolig eller stressad.

•  Vet hur dystoni kan påverka olika delar av kroppen. Det kan orsaka ögonlocken att snabbt blinka eller kisa. Det kan också orsaka halsen att rycka fram och tillbaka eller från sida till sida. Om det effekter käken och tungan, kan det leda till sluddrigt tal eller göra det svårt att äta eller svälja. Om det är i handen eller underarmen, kan det orsaka smärta vid repetitiva rörelser.

•  Var medveten om andra villkor som dystoni är kopplat till. Dystoni kan uppstå på grund av en underliggande sjukdom såsom stroke, hjärntumör, syrebrist, en allergisk läkemedelsreaktion, hjärnskada eller infektioner.

•  Se en läkare om du har symptom. En neurolog kan använda urin och blodprov för att se om det finns gifter i kroppen och en MRI kan upptäcka förekomsten av en hjärntumör eller tecken på en stroke.


Articles Liés