Biverkningar av Obestat

Obestat är ett läkemedel som används för att behandla fetma hos personer över 18 år eller orsaka viktminskning. Det är en generisk version av drogen Meridia. Obestat orsakar vissa biverkningar.

Vanlig biverkning


De vanligaste biverkningarna av Obestat är aptitlöshet, muntorrhet, sömnlöshet, förstoppning och huvudvärk.

Sällsynta biverkningar


Diarré, gas, kramper, artrit, svullnad, problem med tänderna, klåda, agitation, benkramper, feber, håravfall, minskad sexlust, förvirring, nästäppa, oroliga drömmar och menstruella problem är sällsynta biverkningar av Obestat.

Allvarliga biverkningar


Obestat har orsakat självmordstankar hos vissa personer. Om du känner dig självmordsbenägen, sluta ta medicinen och sök läkare.

Allergisk reaktion


Svullnad i hals och tunga, kan nässelutslag och andningssvårigheter tyda på en allergisk reaktion mot Obestat. Dessa biverkningar bör uppmärksammas av läkare eller sjuksköterska.

Blodtryck


Eftersom Obestat kan orsaka förändringar i blodtrycket för vissa människor, har ditt blodtryck övervakas av din läkare.

Graviditet


Detta läkemedel bör inte tas av gravida kvinnor eftersom det kan orsaka fosterskador.


Articles Liés