Location : Home - health - Mobic Drug Facts


Mobic Drug Facts


Mobic är varumärket för meloxikam, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) som används för att behandla smärta, svullnad och inflammation. Tillverkas av Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, är Mobic finns i tabletter och flytande form.

Syften


Läkare ordinera primärt Mobic för personer med artros, reumatoid artrit och juvenil reumatoid artrit. Mobic också används för behandling av ankyloserande spondylit och smärtsamma menstruationer.

Metod


NSAID hämmar verkan av cyklooxygenas (COX) enzymer, som producerar prostaglandiner, hormoner som orsakar inflammation och smärta.

COX-2-hämmare Fördelar


Till skillnad från de flesta andra NSAID, hämmar meloxikam selektivt endast den typ-2 enzymet (COX-2). COX-2-hämmare har mindre risk för skador på magen och tunntarmen än de flesta andra NSAID. Du bör fortfarande ta Mobic med mat eller mjölk för att skydda din mag-tarmkanalen.

Eventuella biverkningar


Något vanliga biverkningar är buksmärtor, matsmältningsbesvär, illamående, diarré och gas. Mer allvarliga möjliga biverkningar, som med andra NSAID, inkluderar mage eller tarmsår, leverskador och en ökad risk för blodproppar som kan leda till en stroke eller hjärtinfarkt.

Läkemedelsinteraktioner


Mobic kan interagera med många läkemedel. Dessa inkluderar antikoagulantia, andra NSAID, litium, diuretika, vissa blodtryck mediciner och kortikosteroider.

Related Articles