Varför Undvik Polyetylenglykol?

Polyetylenglykol är den aktiva beståndsdelen i läkemedel som behandlar förstoppning. Den ökar antalet tarmtömningar. Vissa människor kan inte tolerera detta läkemedel väl och bör överväga alternativ.

Överväganden


Om du är allergisk mot polyetylenglykol, eller har vissa matsmältningsproblem såsom ett hinder, ska du undvika att använda polyetylenglykol. Tecken på allergisk reaktion mot polyetylenglykol inkluderar hudutslag, svullnad av läppar, yrsel och andningssvårigheter.

Biverkningar


När det tas som ordinerats, kan polyetylenglykol ge biverkningar som illamående, magkramper och gas.

Långtidsanvändning


Använda polyetylenglykol under en utsträckt tidsperiod kan leda till beroende. Detta resulterar i kronisk förstoppning, överskott förlust av vatten och mineral obalans.

Läkemedelsinteraktioner


Polyetylenglykol kan interagera med läkemedel som du tar. Informera läkare om alla mediciner och kosttillskott du tar innan du använder polyetylenglykol.

Potential Impact


Det är inte känt om läkemedlet finns i bröstmjölk. Mödrar bör rådgöra med sin läkare innan du tar polyetylenglykol när de ammar.


Articles Liés