Hur man identifierar trotssyndrom

Alla barn handla upp då och då. Deras beteende kan bli störande som ett uttryck för sorg, ilska eller ångest. I sådana fall kan de beteendeproblem att försvinna när den underliggande orsaken behandlas. Men i vissa fall kan agera ut kan vara ett tecken på ett tillstånd som kallas trotssyndrom (ODD). Här är några sätt att avgöra om ett barns beteendeproblem beror på ODD.

Instruktioner


Hur man identifierar trotssyndrom


•  Se efter om ditt barns beteendeproblem är kontinuerliga och pågå i minst sex månader och om barnet är störande i hemmet och i skolan. Ofta är dessa barn har svårt att bilda och upprätthålla positiva relationer med sina kamrater.

•  Observera om ditt barn manifesterar vissa beteenden som är förknippade med ODD, inklusive negativitet, trots, olydnad och fientlighet riktad mot auktoriteter.

•  Se om ditt barn är genomgående uppvisar symtom på ODD, inklusive täta vredesutbrott, argumentera med vuxna, vägrar att följa reglerna, skyller på andra, hämndlystnad, aggressivitet mot kamrater och dåliga betyg.

Tips


  • Trotssyndrom förekommer ofta tillsammans med andra tillstånd såsom ADHD och Aspergers syndrom.
  • Symptomen av trotssyndrom liknar andra beteendestörningar, vilket kan göra det svårt att detektera.

Articles Liés