End Stage lungsjukdom

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är ett tillstånd som kännetecknas av långvarig försämring av lungfunktionen relaterade till orsaker, inklusive kronisk bronkit eller emfysem. Slut skede av denna sjukdom uppvisar flera typiska drag.

Fakta


KOL innebär progressiva minskningar i lungorna förmåga att utbyta syre och koldioxid, enligt Mayo Clinic. I slutstadiet KOL, kapacitetsminskningar utvecklas tillräckligt för att bli livshotande.

Symptom skov


Personer med gravt KOL kan uppleva allvarliga symptom skov, enligt Merck Manuals Online Medicinska biblioteket. I vissa fall kan dessa händelser nödvändig använda en mekanisk ventilator och andningsslangen.

Andningssvikt


Rising nivåer av blodkoldioxid agera som en narkotisk om vissa individer med slutstadiet KOL, enligt den Pulmonologi Channel. Så småningom kan denna process leda till medvetslöshet och ett stopp i andningen.

Ytterligare Outcomes


Förutom andningssvikt, kan personer med KOL dör av orsaker inklusive hjärtsvikt, lunginflammation, lungcancer och lungemboli (lungartär blockeringar), enligt MMOML.

Överväganden


Den MMOML konstaterar att KOL inte normalt går vidare till sin slutstadiet hos individer som slutar röka när luftflödes underskotten är milda.


Articles Liés