Allvarliga biverkningar med fentermin eller Adipex

Adipex-P är ett varumärke för drogen fentermin, som läkare ordinera att hjälpa till viktminskning. En stimulerande och aptitnedsättande, är medicinen avsedd för överviktiga människor att använda på kort sikt tillsammans med en kost-och träningsprogram. Några allvarliga biverkningar är möjliga.

Primär pulmonell hypertension


Primär pulmonell hypertension är en möjlig biverkning av fentermin användning. Tecken inkluderar andningssvårigheter, svullna, blå läppar eller hud, bröstsmärta, yrsel, svimning, trötthet och svaghet.

Andra Kardiovaskulära effekter


Andra kardiovaskulära biverkningar förknippade med fentermin användning innefattar högt blodtryck och ökad hjärtfrekvens.

Läkemedelsinteraktioner


Phentermine samverkar med flera andra läkemedel, inklusive tricykliska antidepressiva. Kombinera det med fenfluramin är mycket farligt. Phentermine kan också vara livshotande om det tas inom 14 dagar tidigare tagit en monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare).

Koncentrationsproblem


Särskilt under de första veckorna, kan fentermin påverka patientens förmåga att utföra uppgifter som kräver koncentration, såsom bilkörning och användning av maskiner.

Allergisk reaktion


I sällsynta fall kan människor få en allergisk reaktion mot fentermin. Skyltar är hudutslag eller nässelfeber, klåda, svullnad, andningssvårigheter och svårigheter att svälja.


Articles Liés